Projekt „Z@bezpieczeni w sieci”

Projekt „Z@bezpieczni w sieci” to projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2023, skierowany do seniorów w wieku 60+ zamieszkujący gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa łódzkiego. Celem projektu jest rozwój […]

SmartSenior

SmartSenior to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Jego pomysłodawcami są nasi wolontariusze. Projekt ma na celu zbudowanie dialogu pomiędzy młodzieżą, a seniorami. Chcemy to uczynić poprzez naukę osób starszych obsługi smartfona. Prowadzić zajęcia […]

Senior Internet Cafe

Senior Internet Cafe Senior Internet Cafe to projekt, którego pomysłodawcami są nasi wolontariusze. Połączyli oni to, co lubią najbardziej – pomoc innym oraz pracę z komputerami. Tak powstał projekt Senior Internet Cafe, czyli działanie skierowane dla seniorów, którzy chcą podszkolić […]

Projekt „W sieci jesteśmy bezpieczni”

Projekt „W sieci jesteśmy bezpieczni” Data realizacji: 1.09.2020 – 29.11.2020 Stowarzyszenie Kre-Aktywni, z dofinansowania przez budżet miasta Łodzi, realizuje projekt „W sieci jesteśmy bezpieczni”, w ramach którego prowadzimy szkolenia dla młodzieży ze szkół podstawowych. Tematyka szkoleń oparta jest o cyberprzemoc. […]

Eko Dialog – projekt dialogu młodzież z decydentami o problemach w ochronie środowiska!

Tematyka –  smog i zanieczyszczenia powietrza, zero waste, recycling, przemysł futrzarski, świadome korzystanie z surowców. Zapraszamy młodzież do udziału w: – konkursie na hasło przewodnie projektu – warsztatach z tworzenia aplikacji, narzędzi pro-ekologicznych z włączeniem metody design thinking -warsztatach wpływu […]