Projekt „Take a Digital Break”

Projekt „Take a Digital Break” o numerze referencyjnym 2018-1-PL01-KA205-049992 realizowany w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej
(Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa Strategiczne).
Okres implementacji projektu wynosi 15 miesięcy i trwa od września 2018 do listopada 2019.
Projekt realizowany jest przez 4 partnerów:
Stowarzyszenie Kre-Aktywni (Polska) – lider projektu
Marketing Gate (Macedonia) – partner
Glafka (Czechy) – partner
ASEDDEDIPE (Grecja) – partner
Projekt dedykowany jest do młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą. Jest odpowiedzią na współczesny problem nadużywania urządzeń cyfrowych oraz Internetu. W ramach projektu wypracowane zostały, takie rezultaty jak:
– Broszura dla młodzieży
– Podręcznik dla trenerów
– Scenariusze zajęć
– Ćwiczenia do zajęć
– Skrypt zajęć
Zorganizowana została także kampania społeczna, w której każdy kraj partnerski stworzył filmiki z udziałem młodzieży dotyczące używania urządzeń cyfrowych oraz Internetu.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz do wykorzystywania ich we współpracy z młodzieżą.
Znajdziecie nas na Facebooku: https://www.facebook.com/TakeDigitalBreak/
Materiały z projektu dostępne są poniżej: