Projekt „W sieci jesteśmy bezpieczni”

Projekt „W sieci jesteśmy bezpieczni”

Data realizacji: 1.09.2020 – 29.11.2020

Stowarzyszenie Kre-Aktywni, z dofinansowania przez budżet miasta Łodzi, realizuje projekt „W sieci jesteśmy bezpieczni”, w ramach którego prowadzimy szkolenia dla młodzieży ze szkół podstawowych. Tematyka szkoleń oparta jest o cyberprzemoc. Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, zostaną zaproszeni na dwa spotkania. Pierwsze dotyczyć będzie cybeprzemocy oraz jej rodzajów, konsekwencji. Drugie spotkanie dotyczyć będzie internetowej hejtu oraz sposobów na walkę z nim. W ramach projektu powstała również broszura dla młodzieży z zakresy cyberprzemocy.

Broszura dostępna jest pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1wS8oIky0xqKxrsR4NaEH2ZVvbImK6hVM/view?usp=sharing

Formularz zgłoszeniowy:
https://drive.google.com/file/d/1VgdMKPFydlNoKg8puz8ITI52SSRwqX-c/view?usp=sharing

Projekt „W sieci jesteśmy bezpieczni” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.