PODSUMOWANIE projektu „Z@bezpieczni w sieci”

Z końcem roku zakończyliśmy realizację projektu dla seniorów „Z@bezpieczeni w sieci” finansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Serdecznie dziękujemy za udział i zainteresowanie Naszym projektem. Zachęcamy do korzystania z powstałych materiałów edukacyjnych – broszury i e-poradnika oraz zapraszamy do wymiany doświadczeń i informacji na grupie na Facebooku KREAKTYWNI_Zabezpieczni w sieci. Stworzyliśmy również sieć wolontariuszy „cyberdukatorów”, którzy będą wspierać cyfrowo seniorów, również po zakończeniu projektu.  Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie lub mailowo

Podsumowując nasze działania informujemy, że zrealizowanych zostało 270 godzin warsztatów o bezpieczeństwie w Internecie, 162 godzin szkoleń dla przyszłych wolontariuszy „cyberedukatorów”. W szkoleniach i warsztatach wzięło łącznie udział 112 osób. W ramach szkoleń przeszkolone zostały 2 grupy seniorów 60+, którzy rozwijali swoje umiejętności w obszarze bezpieczeństwa w sieci i funkcjonalnego korzystania z Internetu.