Projekt „Safe on-Line” – 1 międzynarodowe spotkanie w Łodzi_1-2 kwiecień 2022

Stowarzyszenie Kre-Aktywni w dniach 1-2 kwietnia 2022 zorganizowało spotkanie międzynarodowe w ramach projektu „Safe on-Line”. Podczas dwóch dni rozmawialiśmy o tym jak w Hiszpanii i na Litwie wygląda bezpieczeństwo młodzieży w korzystaniu z nowych technologii, jakie zagrożenia ich najczęściej dotyczą oraz jakie podejmowane są działania w celu ochrony przed różnorodnymi oszustwami w sieci. Omówiliśmy założenia naszego projektu, to jak będziemy wspólnie nim zarządzać, promować i upowszechniać tematykę i nasze działania, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Dyskusja była bardzo merytoryczna i motywująca Nas do wspólnej pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

https://www.canva.com/design/DAE9A-vN_9s/azQazVNrh6okMJJLXcYA_g/view?utm_content=DAE9A-vN_9s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Cre-Active Association on 1-2 April 2022 organized an international meeting as part of the „Safe on-Line” project. During two days, we talked about the safety of young people in the use of new technologies in Spain and Lithuania, what threats they most often face and what measures are being taken to protect against various frauds on the Internet. We discussed the assumptions of our project, how we will manage it together, promote and disseminate the subject and our activities in order to achieve the best results. The discussion was very substantive and motivated us to work together.

The project is co-financed by the European Union.