Projekt „Academy of Digital Wellbeing”

Stowarzyszenie Kre-Aktywni w styczniu 2022 rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu „Akademia Cyfrowego Dobrostanu” w ramach programu Erasmus +, sektor edukacja dorosłych.

Głównym tematem projektu jest cyfrowy dobrostan trenerów osób dorosłych i osób uczących się – czasami ludzie nie wiedzą, jak bronić się przed dezinformacją, nieprawdziwymi informacjami i wszechobecnymi nowymi technologiami.

Trener, który będzie lepiej przygotowany do pracy on-line, bardziej skuteczniej przekaże swoją wiedzę, dzięki czemu jego dorośli odbiorcy otrzymują lepszą edukację.

Długofalowym celem projektu jest lepsze przygotowanie trenerów z organizacji pozarządowych do prowadzenia edukacji zdalnej z osobami dorosłymi, a także poprawa ich cyfrowego dobrostanu, co przełoży się na bardziej efektywną pracę w środowisku on-line.

W projekcie zostaną opracowane:

  • test do diagnozy zjawiska „przeładowania informacją” oparty o 30 pytań. Test ten pomoże trenerom osób dorosłych sprawdzić ich wiedzę z obszaru zarządzania informacjami oraz postawić aktualną diagnozę dotyczącą ich zachowań on-line
  • nowy, innowacyjny program szkoleniowy dla trenerów osób dorosłych z zakresu doskonalenia technik prowadzenia zajęć zdalnych, ale także moderowania czasu on-line, zarządzania informacjami i rozpoznawania fałszywych wiadomości
  • przewodnik do samodzielnego uczenia się dla trenerów i osób dorosłych „Cyfrowy dobrostan w edukacji dorosłych”

W ramach projektu zostaną zorganizowane:

  • Jedna edycja pilotażowego szkolenia @Academy dla trenerów w Polsce, Portugalii i Estonii
  • 3 wydarzenia upowszechniające w każdym kraju partnerskim z udziałem co najmniej 40 uczestników w każdym kraju, aby zwiększyć poziom wiedzy na temat cyfrowego dobrobytu i promować wyniki projektu.

Partnerzy w projekcie:

  1. Stowarzyszenie Kre-Aktywni, Łódź, Polska – koordynator
  2. Previform, Ponte de Lima, Portugal
  3. EESTI PEOPLE TO PEOPLE, Tallinn, Estonia

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu: https://academyofdigitalwellbeing.eu/