Kompetencje cyfrowe dla dzieciaków!

Stowarzyszenie Kre-Aktywni od 01.09.2022 realizuje nowy projekt „Budujmy kompetencje cyfrowe od dziecka!”. Projekt jest realizowany w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Pomysłodawcą projektu oraz jego realizatorem jest grupa pięciu młodych i ambitnych wolontariuszy.

Michał, Bartosz, Julia, Martyna i Marek to osoby pomiędzy 20, a 24 rokiem życia, które studiują, uczą się i chcą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Łączę przyjemne z pożytecznym, bo oprócz dobrej zabawy, rozwoju osobistego i zawodowego, młodzież zrobi też coś dobrego dla społeczeństwa. We współpracy ze Stowarzyszeniem Kre-Aktywni przygotowali wniosek oraz pozyskali fundusze na projekt.

Projekt jest skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, między 7 a 14 rokiem życia. W ramach projektu młodzież w okresie jesienno-zimowym weźmie udział w warsztatach, podczas których będą kształcić swoje kompetencje cyfrowe. Następnie w miesiącach wiosenno-zimowych zorganizowane zostanę edukacyjne gry miejskie, sprawdzające poziom umiejętności cyfrowych kompetencji wśród młodzieży, ale także ich rodziców i opiekunów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji cyfrowych u 80 dzieci w wieku 7-14 z łódzkich szkół podstawowych w okresie 01.08.2022 -31.07.2023, poprzez organizację warsztatów i gier miejskich.

Celami szczegółowymi projektu są:

-> zwiększenie wiedzy na temat weryfikowania fake news’ów u 80 dzieci w wieku 7-14, w okresie 01.09.2022 – 31.08.2023;
-> podniesienie świadomości na temat prawdziwości informacji, znalezionych w Internecie, u 80 dzieci w wieku 7-14, w okresie 01.09.2022 – 31.08.2023;
-> zwiększenie wiedzy na temat czekających w internecie cyberzagrożeń u 80 dzieci w wieku 7-14, w okresie 01.09.2022 – 31.08.2023;
-> poprawa bezpieczeństwa cyfrowego u 80 dzieci w wieku 7-14, w okresie 01.09.2022 – 31.08.2023;
-> rozwój młodych osób z grupy projektowej (18-30) w obszarze szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla dzieci, poprzez współpracę z doświadczonymi trenerami/ekspertami, w okresie 1.09.2022 – 31.08.2023r.

Co mówi młodzież na temat projektu?

„Chcemy zrealizować ten projekt ponieważ dostrzegamy problem niskich kompetencji cyfrowych w społeczeństwie. Zauważyliśmy problem związany z szerzącą się dezinformacją w Internecie. Znaleźliśmy badania, które potwierdzają nasze teorie. Jedynie 43% osób w wieku od 16 do 74 w naszym kraju ma podstawowe kompetencje cyfrowe. 50% osób w wieku 16-19 ma ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe. Jest to jednak 3 najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Problem jest też u rodziców, 33% rodziców dzieci od 16 do 19 roku życia, ma niskie kompetencje cyfrowe. W 2017r Finlandia wprowadziła reformę edukacyjną stawiając na kompetencje cyfrowe u dzieci w szkołach pdst. Te same badania pokazują, że 80% Finów (najwyższy wynik w Unii) w wieku 16-74 ma min. podstawowe kompetencje cyfrowe. 81% osób w wieku 16-19 ma ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe. 62% rodziców ma kompetencje ponadpodstawowe (27% w Polsce). Problem z kompetencjami cyfrowymi mogliśmy dostrzec podczas epidemii COVID-19. Pokazuje nam to np. liczba szczepień. Finowie zaszczepili 81% społeczeństwa, Polacy natomiast jedynie 59%. Wynika to z faktu pojawiania się wielu fake news’ów oraz ich nieweryfikowania. Polacy często nie zdają sobie sprawy, że są manipulowani. Nie wiedzą, że informacje w Internecie mogą być nieprawdziwe. 39% Polaków twierdzi, że widziało fake news’y w Internecie, Natomiast Finowie ten wskaźnik mają na poziomie 68%. Ponad jedna trzecia Finów sprawdza wiarygodność danych w Internecie. Natomiast Polacy sprawdzają fake news’y tylko w 16%.. Fake newsów będzie rosnąć. Widzimy to po ostatnich sytuacjach, związanych z wojną na Ukrainie. W 03.2022 Instytut Monitorowania Internetu odnotował 120 tysięcy prób dezinformacji w Internecie. https://twitter.com/ibimspl. Niski poziom kompetencji cyfrowych u dorosłych wynika z zaniedbania tego obszaru w wieku dziecięcym. Finlandia w szkole podstawowej wprowadza naukę kompetencji cyfrowych nie tylko na Informatyce, ale dołącza element wirtualności do większej liczby przedmiotów. Uważamy, że kompetencje cyfrowe powinno się budować od dzieciństwa. One zaprocentują na przyszłość. Dlatego chcemy zrealizować projekt, dzięki któremu uda nam się przeprowadzić działania dla dzieci ze szkół podstawowych, które będą zwiększać ich kompetencje cyfrowe. Poprzez projekt chcemy też zwrócić uwagę na problem w społeczeństwie – wśród nauczycieli, rodziców, dyrekcji szkół. Uważamy, że tylko świadoma nauka społeczeństwa i podnoszenie świadomości może zwiększyć kompetencje cyfrowe.”

Dane:

https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/Stocznia-Przeglad_edukacji-20201013.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news
https://300gospodarka.pl/wykresdnia/polska-miejsce-w-europie-szczepienia-covid-19
https://forsal.pl/biznes/media/artykuly/8316579,fake-newsy-maja-sie-dobrze-ile-osobweryfikuje-informacje-w-sieci-eurostat.html

Projekt jest finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej.