Nowy projekt ekologiczny „Rebirth Our Earth”

Głównym celem projektu jest zapewnienie, aby młodzi ludzie już we wczesnym wieku zdobywali świadomość i znajdowali rozwiązania dla wywołanych przez człowieka zmian klimatu, które powodują poważne problemy na całym świecie. W świetle tego celu nasze cele są następujące:

  • 🌱 Promowanie ochrony i zachowania środowiska
  • ⚡️ Pomoc MŁODYM UCZNIOM w poznawaniu czystszych źródeł energii oraz wykorzystywaniu nowoczesnych urządzeń i technologii w miejsce tych uważanych za szkodliwe.
  • 💪 Wsparcie organizacji w tworzeniu europejskiej sieci do wspólnej pracy
  • 🤔 Pomoc MŁODYM UCZNIOM w przyswojeniu zestawu wartości dotyczących ochrony środowiska i staniu się obywatelami, którzy z szacunkiem podchodzą do wartości ekologicznych

Ponadto organizacje partnerskie zbudują nowe możliwości, aby zwiększyć liczbę projektów międzynarodowych, podnieść jakość swoich przyszłych projektów, kształcić (nowe) pokolenie „młodych pracowników/trenerów/nauczycieli” w ramach organizacji, tworzyć nowe kontakty, zdobywać nowe pomysły dla przyszłych innowacyjnych projektów w perspektywie długoterminowej.

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU