Digital Wellbeing – jak zachować dobre samopoczucie korzystając z komputera?

Natłok technologii może doprowadzić do zawrotu głowy! Postaramy się jednak odpowiedzieć na pytanie, jak dbać o higienę umysłu, zachować ,,cyfrową równowagę”, korzystając z komputera.

Zapraszamy na stronę projektu ,,@Academy- Digital Wellbeing for adult education”, żeby dowiedzieć się więcej: https://academyofdigitalwellbeing.eu/

Training Programme EN 02_12 latest