Weryfikacja informacji w praktyce – 6 kroków

Sprawdź źródło

Upewnij się, że informacja pochodzi z wiarygodnego źródła. Szukaj informacji na stronach internetowych renomowanych mediów lub instytucji. Unikaj portali o wątpliwej reputacji oraz sprawdź, czy strona posiada informacje o swoich redaktorach i polityce publikacji.

Zweryfikuj datę

Sprawdź, kiedy dana informacja została opublikowana. Niektóre treści mogą być przestarzałe lub nieaktualne. Ostatnie wydarzenia mogły zmienić kontekst lub faktów może już nie być aktualne. Szukaj najnowszych informacji, aby mieć kompletny obraz sytuacji.

Potwierdź informacje

Staraj się potwierdzić informacje za pomocą innych, niezależnych źródeł. Porównaj treść z innymi wiarygodnymi źródłami. Jeśli informacja nie jest potwierdzona przez inne źródła, być może warto zachować ostrożność w jej interpretacji lub oznaczyć jako wątpliwą.

Sprawdź autora

Zbierz informacje na temat autora publikacji. Upewnij się, że ma on odpowiednią wiedzę i/ doświadczenie w danej dziedzinie. Szukaj informacji o autorze w biografiach, publikacjach lub mediach społecznościowych. Autentyczni eksperci zazwyczaj mają solidne kwalifikacje i doświadczenie w swoich dziedzinach.

Oceniaj ton i język

Bądź ostrożny wobec treści o silnie emocjonalnym tonie lub języku. Dezinformacja często wykorzystuje silne emocje, aby manipulować czytelnikami. Zwróć uwagę na używane słownictwo i ton przekazu. Pamiętaj, że obiektywna informacja powinna być prezentowana w sposób neutralny i profesjonalny.

Korzystaj z narzędzi fact-checkingowych

Skorzystaj z narzędzi fact-checkingowych, które pomagają zweryfikować informacje. Sprawdź, czy dana treść nie została już zdyskredytowana przez ekspertów. Istnieją różne platformy i organizacje zajmujące się weryfikacją faktów, które dostarczają rzetelne i wiarygodne informacje na temat sprawdzonych treści. Przykładowe organizacje zajmujące się weryfikacją informacji to Stowarzyszenie Demagog i portal fakenews.pl.