SmartSenior

SmartSenior to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Jego pomysłodawcami są nasi wolontariusze. Projekt ma na celu zbudowanie dialogu pomiędzy młodzieżą, a seniorami. Chcemy to uczynić poprzez naukę osób starszych obsługi smartfona. Prowadzić zajęcia będą młodzi, ambitni wolontariusze naszego Stowarzyszenia, którzy otrzymają wsparcie od ekspertów. W ramach projektu każdy senior może wziąć udział w indywidualnych konsultacjach, podczas których nauczą się wybranego przez siebie elementu związanego z obsługą swoich smartfonów. Podczas projektu przewidujemy 4 godziny dla każdego uczestnika. Dodatkowo raz w miesiącu organizowane będą szkolenia integracyjne. O terminach tych spotkań, dowiecie się podczas swoich indywidualnych korepetycji.

Jeżeli masz powyżej 55 lata i chcesz nauczyć się korzystać ze smartfona lub podszkolić już posiadane umiejętności, to koniecznie zgłoś się do nas: