Projekt „Z@bezpieczeni w sieci”

Projekt „Z@bezpieczni w sieci” to projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2023, skierowany do seniorów w wieku 60+ zamieszkujący gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa łódzkiego. Celem projektu jest rozwój umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu oraz stworzenie grupy „cyberedukatorów”, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami bezpiecznego korzystania z Internetu z innymi seniorami.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Warsztaty o bezpieczeństwie w sieci zostały podzielone na 3 moduły tematyczne: 

Moduł 1: „ZAGROŻENIA W SIECI” – jakie zagrożenia mogą czekać w sieci, czym jest phishing, fake news, clikbait, jak rozpoznawać boty i czym są trolle, formy oszust w mediach społecznościowych, itd.

Moduł 2: “DANE W SIECI” – jakie dane udostępniać w sieci, jak ustawić prywatność profilu w mediach społecznościowych, bezpieczne udostępnianie plików, zdjęć, zamieszczanie komentarzy, wyszukiwanie znajomych, itd.

Moduł 3: „ZABEZPIECZENIA” – jak nie dać się oszukać w sieci, jak stworzyć bezpieczne i silne hasło, ustawienia konta Google, bezpieczne przeglądanie stron, dwuskładnikowe uwierzytelnianie, szyfrowanie plików, kopie zapasowe, antywirusy, itd.

Szkolenia dla „cyberedukatorów” – wolontariuszy, podzielone na 3 spotkania, będą obejmować: umiejętności z zakresu komunikacji, metody pracy z seniorami oraz wykorzystanie różnorodnych narzędzi do pracy i nauki, praktyczne ćwiczenia do realizowania na smarfonach, tabletach czy komputerach.

Stworzymy grupę „CYBERSENIORÓW”, której spotkania będą odbywały się raz na miesiąc – uczestnicy będą spotykać się, rozmawiać o nowinkach, ciekawostkach, uczyć się od siebie nawzajem, do ich dyspozycji będzie trener IT lub zaproszony ekspert. Będzie to płaszczyzna sieciująca, nawiązywania kontaktów, wspólnej nauki oraz wymiany doświadczeń.  Spotkania będą odbywać się raz na miesiąc, w stały wybrany dzień.

W ramach projektu powstaną materiały edukacyjne, takie jak broszura edukacyjna, e-poradnik, które zostaną udostępnione na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na Facebooku, dzięki czemu dostęp do nich będzie miało bardzo dużo osób zainteresowanych tematyką projektu.

Uczestnicy otrzymają materiały piśmienne (zeszyt, długopis), poczęstunek oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Na końcu każdego warsztatu przeprowadzany będzie quiz sprawdzający wiedzę, a także utrwalający zdobyte wiadomości. Dla osób, które uzyskają najlepsze wyniki w grupie, przewidziane są nagrody w postaci drobnych upominków.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie telefonicznie: 509 798 490 i mailowo: kreaktywni@onet.pl oraz śledzenia informacji na Facebooku Stowarzyszenia Kre-Aktywni.