Projekt „Wyjdź z domu, zacznij żyć”

Otaczająca nas pandemia i związane z nią liczne ograniczenia odcisnęły negatywne piętno na psychice każdego z nas. Izolacja, brak kontaktu z bliskimi, zamknięte szkoły, siłownie, kina były szczególnie trudne dla młodych ludzi, którzy dopiero poszukują swojej drogi życiowej. To właśnie w latach 18-30 każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania dotyczące tego, kim chciałby być w przyszłości, większość osób w tym wieku zakłada również rodziny, staje się niezależnym finansowo i podejmuje pierwsze decyzje, które będą miały wpływ na całe ich życie np. bierze kredyt na mieszkanie na wiele lat. W jaki sposób młodzi ludzie mają poukładać sobie to wszystko w głowie, napisać swój plan na życie i spełniać swoje marzenia, jeśli przez ostatnie 2 lata doświadczali głównie: strachu, samotności i bezradności?

Projekt „Wyjdź z domu zacznij żyć” ma na celu pokazanie młodym ludziom, w jaki sposób „wyjść” z tego koła negatywnych emocji i jak sama nazwa wskazuje „zacząć żyć”.

Poprzez organizacje takich aktywności jak zajęcia fizyczne np. joga, sesje z psychologiem i coachem, pokazanie młodym ludziom możliwości wyjazdowych z programu Erasmus+, czy wolontariatów chcemy osiągnąć nasz główny cel, czyli dać ludziom praktyczne wskazówki, w jaki sposób mogą angażować się społecznie po długim czasie izolacji.

Rezultaty, które chcielibyśmy osiągnąć to:

  • zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków psychicznych, jakie wywołuje, szczególnie w młodych ludziach długotrwała izolacja
  • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą fonoholizm i w jaki sposób możemy z nim walczyć
  • zwiększenie świadomości na temat możliwości wyjazdowych z programu Erasmus+ i możliwości zaangażowania się w wolontariaty zarówno w kraju ojczystym, jak i za granicą
  • zwiększenie świadomości na temat poważnej choroby, jaką jest depresja i przełamanie tematu tabu
  • zwiększenie świadomości na temat, w jaki sposób możemy rozmawiać z chorymi bliskimi i gdzie sami możemy szukać pomocy
  • podniesienie świadomości i nabycie umiejętności sprawdzania bezpieczeństwa wyjazdów za granicznych i uczestnictwa w wolontariatach
  • uświadomienie podstawowych błędów, które popełniamy przez długotrwała izolacje, takich jak na przykład niechęć do angażowania się w życie społeczne.

Projekt „Wyjdź z domu i zacznij żyć” jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.